Lista aktualności Lista aktualności

Międzynarodowy Dzień Lasów 21 marca

Dzień 21 marca Zgromadzenie Narodowe ONZ ustanowiło Międzynarodowym Dniem Lasów.

W tym dniu na świecie mówi się o roli lasów i ich znaczeniu dla środowiska.

Organizacja Narodów Zjednoczonych do spraw Wyżywienia i Rolnictwa (FAO) zachęca kraje całego świata do propagowania idei i działalności związanej z lasami (sadzenie drzew, sprzątanie lasów i nagłaśniania tematyki w mediach).

Lasy są nieodłączną częścią naszego życia, zapewniają ochronę, bioróżnorodność i chronią przed zmianami klimatu. Lasy to także źródło pracy, schronienia i pożywienia. O ich dobry stan dbają na co dzień leśnicy, w tym dniu szczególnie przypominając, że to dobro nas wszystkich.

Zapraszamy do obejrzenia polskiej wersji spotu reklamowego na kanale YouTube Lasów Państwowych

Więcej na stronie głównej Lasów Państwowych tutaj