Lista aktualności Lista aktualności

Zapytanie ofertowe wodozwody metalowe

Zapytanie ofertowe: Wykonanie i montaż metalowych wodozwodów na drogach leśnych wywozowych: nr 0001 (53) w leśnictwie Malinka i nr 0096 w leśnictwie Olza


Data opublikowania: 2021/07/20

Tryb postępowania: zamówienie niepodlegające PZP

Data składania ofert lub wniosków: 2021/08/04