Lista aktualności Lista aktualności

Zawody Furmanów w Istebnej 02.02.2014 !! ZAPRASZAMY

Nadleśnictwo Wisła wraz z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Istebnej serdecznie zapraszają na XIII Zimowe Zawody Furmanów, które planujemy zorganizować 2 lutego 2014 r. (niedziela)

XIII Zimowe Zawody Furmanów
Gminny Ośrodek Kultury w Istebnej wraz z Nadleśnictwem Wisła serdecznie zaprasza na XIII Zimowe Zawody Furmanów, które planujemym zorganizować 2 lutego 2014 r. (niedziela). Mamy nadzieję, że zima w końcu przyjdzie i nie będziemy zmuszeni zmienić terminu zawodów.
Regulamin
Czas i miejsce: 2 luty 2014 r. w Istebnej Zaolzie (naprzeciw schroniska) , godz. 11.00
Zapisy startujących w biurze zawodów od godz. 10.00
Cele konkursu: Pragniemy, aby konkurs ten docenił trudną i niebezpieczną pracę furmana leśnego, jak również był promocją naszej Gminy Istebna i Nadleśnictwa Wisła.
   1. Konkurencje: Slalom z drewnem stosowym (para koni, dwóch furmanów). Organizator zapewnia sanie.
- Przejazd do drewna stosowego
- Załadunek drewna stosowego 1 mp ( około 500 kg drewna świerkowego )
- Przejazd slalomem wyznaczonego odcinka
- Rozładunek drewna i ułożenie wałków drewnianych w ramach wyznaczonych linii. Za każde wysunięcie wałka poza linię będą liczone 3 sekundy karne. Podczas rozładunku drugi furman ma za zadanie trzymać konia.
W całej tej konkurencji liczy się  czas.
( 3 sekundy karne za pominięcie każdej z przeszkód )
2. Precyzyjne pchanie drewna dłużycowego  (para koni)
 -     Konie pchają drewno dłużycowe ( suche drewno świerkowe), które czołowo musi dotknąć drewnianego pala i zrzucić z niego piłeczkę.
W całej tej konkurencji liczy się czas i precyzja przejazdu między drzewkami.
(3 sekundy karne za wywrócenie drzewka)

3. Siła uciągu (jeden koń)
       Konkurencja ma na celu sprawdzić kondycję fizyczną konia
       i umiejętność furmana.
       -    Przejazd jednym koniem odległości 20 metrów z możliwością dwóch prób  
       ruszenia konia z miejsca.
        Koń będzie ciągnął drewno o masie około 500 kg drewna świerkowego.
W całej konkurencji liczy się  czas przejazdu
U W A G A !!!
       Podczas konkursu na całym terenie, w którym odbywają się zawody obowiązuje całkowity zakaz używania batów i bicia konia jakimkolwiek przedmiotem, czapką lub inną częścią garderoby. Będzie to karalne punktami karnymi, a nawet wykluczeniem z zawodów. Obowiązuje całkowity zakaz spożywania alkoholu przez zawodników, w przypadku stwierdzenia nietrzeźwości zawodnik zostaje usunięty z listy uczestników. Opuszczenie terenu, na którym odbywają się zawody jest automatycznym wykluczeniem z zawodów. Na terenie zawodów organizator zapewnia opiekę lekarza weterynarii posiadającego prawo wykonywania zawodu.

 W zawodach mogą brać udział konie pracujące w lasach mające nie mniej niż 5 lata. Zawodnik jest zobowiązany do przedłożenia pisemnego poświadczenia organizatorom wieku konia biorącego udział w zawodach. Zawody odbywają się na terenie utwardzonym i płaskim.

PROSIMY O UCZESTNICTWO W ZAWODACH W STROJU GÓRALSKIM LUB JEGO ELEMENTACH
Zgłoszenia w biurze GOK Istebna, Tel. 033 855 62 08 do 25 stycznia w godz. 8.00 – 15.00