Lista aktualności Lista aktualności

OFERTA SPRZEDAŻY SADZONEK

Świerka 3 letniego – cena brutto 1,00 PLN za sztukę
Modrzewia 3 letniego – cena brutto 1,60 PLN za sztukę
Zakup sadzonek i informacje telefoniczne: 33 855 63 13, 606 357 297
Szkółka leśna Wyrchczadeczka
Nadleśnictwo Wisła
43-476 Jaworzynka nr 812

Konkurs skierowany jest dla  przedsiębiorstw osiągających szczególne wyniki  w dziedzinie ochrony środowiska i gospodarki wodnej.
Laureatem konkursu może być przedsiębiorstwo prowadzące działalność na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.W konkursie biorą udział rozwiązania, których wdrożenie zostało zakończone przed zakończeniem roku poprzedzającego rok, w którym konkurs się odbywa i których efektywność w zakresie ochrony środowiska jest udokumentowana.

Więcej informacji na stronie Polskiej Izby Ekologii

 

Ministerstwo Środowiska ogłosiło konkurs dla

  • parków narodowych,
  • parków krajobrazowych, 
  • ośrodków edukacji leśnej, 
  • centrów edukacji ekologicznej,
  • leśnych kompleksów promocyjnych,
na przeprowadzenie akcji edukacyjnej pn. „Różnorodność biologiczna lasów” w ramach obchodów Światowego Dnia Ochrony Środowiska.
 
Nagrodami i wyróżnieniami w konkursie będzie sprzęt oraz  pomoce dydaktyczne.
Termin nadsyłania prac mija 15 lipca 2011 r.

Regulamin i zasady udziału w konkursie znajdują się na stronie www.mos.gov.pl/konkurs_SDOS

Będę wdzięczna za rozesłanie zaproszenia do znajomych Państwu  jednostek, do których skierowany jest konkurs oraz zamieszczenie na stronie internetowej bannera promującego konkurs. Jeśli  potrzebowaliby Państwo banner o innych wymiarach proszę o informację.
 

 

Zapraszamy do udziału w konkursach z okazji Międzynarodowego Roku Lasów ogłaszanych na portalu erys.pl

W połowie lutego miało miejsce otwarcie wystawy „Głuszec w Lasach Beskidu Śląskiego” w Zameczku Myśliwskim Habsburgów w centrum Wisły (siedziba PTTK), jej organizatorem są Nadleśnictwo Wisła i wiślański oddział PTTK.
Wystawa przedstawia dioramę głuszców, a także tablice informacyjne pokazujące krótką historię dynastii Habsburgów, opisujące łowiectwo i polowania na głuszce. Są też na nich przedstawione informacje na temat Zameczku Myśliwskiego na Zadnim Groniu, obecnej Rezydencji Prezydenta RP oraz polowań prezydenta Ignacego Mościckiego w lasach Beskidu Śląskiego. Wystawa zawiera również elementy multimedialne, gdzie informacji można szukać w specjalnym infoboxie a także posłuchać dźwięku tokowania głuszców. Wystawę w Zameczku Myśliwskim Habsburgów można oglądać od poniedziałku do piątku w godz. 9:00 – 16:00 oraz w soboty w godz. 9:00 – 14:00. Zapraszamy!

 

W XI Zawodach Furmanów w Istebnej, które odbyły się 30 stycznia 2011 roku udział wzięło 9 par.

Impreza organizowana jest przede wszystkim przez Nadleśnictwo Wisła przy współpracy Gminnego Ośrodka Kultury w Istebnej. Zawody miały wymiar międzynarodowy. Oprócz furmanów z terenu Trójwsi, gościliśmy wspaniałych zawodników z Republiki Czeskiej i ze Słowacji.

W pierwszej konkurencji  - Slalom z drewnem stosowym - miejsca rozdano między:

I miejsce: Jan Urbaczka, Ryszard Haratyk startujący parą koni: Kasztan i Kary
II miejsce: Stanisław Marekwica i Tomasz Suszka parą koni: Gniady i Kary
III miejsce: Bartłomiej Kajzar i Jan Francisty jadący parą koni: Beneszko i Pejo

Druga konkurencja - precyzyjne pchanie drewna dłużycowego - miejsca rozdano pomiędzy:

I miejsce:  Stanislaw Marekwica i Tomasz Suszka z Istebnej jadących parą koni: Gniady i Kary osiągnęli czas 0:54:89
II miejsce: Marian Fizek i Jurek Martynek  z Republiki Czeskiej startujący parą koni Lord i Marcel - zadanie wykonali w czasie 1:07:29
III miejsca: Jan Urbaczka i Ryszard Haratyk parą koni Kasztan i Kary osiągnęli czas 1;10:26

W trzeciej konkurencji - Siła uciągu - kolejne miejsca zajęli:

I miejsce: furman z Jaworzynki Jacek Juroszek – koniem Kuba
II miejsce: furman ze Słowacji Pawel Kitaś – koniem Nareks
III miejsce: Kazimierz Szkawran – koniem Kasztan.

Rozegrana została, jak co roku konkurencja dla publiczności – „rzut żerdziom”, gdzie bezkonkurencyjny okazał się Paweł Michałek z Jaworzynki.

Fot. J. Kohut

Podczas 61. sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ 20 grudnia 2006 r. ustanowiono rok 2011 Międzynarodowym Rokiem Lasów.

Wezwano wszystkie państwa w ONZ z odpowiednimi organizacjami rządowymi, pozarządowymi, sektorem prywatnym i innymi podmiotami do podjęcia wspólnego wysiłku, którego celem jest podniesienie świadomości na temat zrównoważonego zarządzania, ochrony i zrównoważonego rozwoju wszystkich rodzajów lasów. Logo roku lasów oraz główne przesłanie „Lasy dla ludzi” („Forests for people”) mają wzmocnić przekaz, że lasy są niezbędne dla przetrwania i dobrobytu 7 mld ludzi na całym świecie.

Międzynarodowy Rok Lasów 2011 - cele komunikacyjne i informacje kluczowe

CEL 1

Rozbudzenie świadomości ekologicznej społeczeństwa na temat dobrego stanu lasów europejskich.

INFORMACJA KLUCZOWA

Powierzchnia lasów Europy stale się powiększa, poprawia się ich stan zdrowotny, co jest wynikiem odpowiedzialnej gospodarki leśnej.

CEL 2

Uświadomienie społeczeństwu, że lasy zarządzane zgodnie z zasadami trwałej i zrównoważonej gospodarki leśnej są źródłem tlenu, drewna, energii, a także wielu innych towarów i usług, wzbogacają różnorodność biologiczną, mają korzystny wpływ na środowisko (m.in. pochłaniają węgiel) oraz zapewniają miejsca pracy i piękne środowisko do życia i wypoczynku człowieka.

INFORMACJA KLUCZOWA

Lasy Europy są zarządzane w sposób rozważny, oparty na zasadzie trwałości, w celu zapewnienia produkcji nieograniczonych i odnawialnych surowców, dóbr oraz usług dostarczanych przez środowisko leśne z korzyścią dla nas wszystkich.

lub

Lasy Europy są zarządzane w sposób rozważny, oparty na zasadzie trwałości, w celu zapewnienia korzyści dostarczanych przez środowisko oraz produkcji nieograniczonych i odnawialnych surowców i dóbr dla nas wszystkich.

CEL 3

Zwiększenie atrakcyjności drewna jako surowca i źródła energii poprzez uświadomienie społeczeństwu zdolności odnawiania się lasów europejskich.

INFORMACJA KLUCZOWA

Wykorzystując surowiec drzewny, dbamy o środowisko i wzbogacamy nasze codzienne życie.

KALENDARIUM IMPREZ W NADLEŚNICTWIE WISŁA Z OKAZJI MRL 2011

XI Zawody Furmanów

Nadleśnictwo Wisła oraz Gminny Ośrodek Kultury w Istebnej serdecznie zapraczają na XI Zawody Furmanów - Istebna 2011 - 30.01.2011 - rozpoczęcie zawodów o godz. 1100 Istebna Tartak

KONKURENCJE:

1. Konkurencje: Slalom z drewnem stosowym (para koni, dwóch furmanów).

2. Precyzyjne pchanie drewna dłużycowego (para koni)

3. Siła uciągu (jeden koń)

Przygrywać będzie kapela góralska "Wałasi"
Odbędą się także ciekawe konkurencje dla publiczności - z nagrodami.

Prezydent RP Bronisław Komorowski wraz z małżonką Anną odwiedził na terenie Nadleśnictwa Wisła Karpacki Bank Genów oraz Wolierową Hodowlę Głuszców, gdzie z zainteresowaniem zapoznał się z prowadzoną tutaj przez leśników restytucją głuszców oraz działalnością mającą na celu ochronę cennych lasów ekotypu świerka istebniańskiego.

 

 

 

 

 

Świąteczną Stajenkę wykonaną przez podopiecznych Szkółki Malarskiej Iwony Konarzewskiej już można oglądać w holu biurowca Nadleśnictwa Wisła.


Wszystkie figurki są ceramiczne
Trzej Królowie


 

 

 Wystawa w RLOEE Leśnik

Od listopada 2010 roku w RLOEE „Leśnik” w Ustroniu Jaszowcu można oglądać wystawę dziecięcych prac malarskich i ceramicznych. Powstały one w Szkółce Malarskiej Iwony Konarzewskiej. Co roku na zajęcia uczęszcza około 100 dzieci z Trójwsi (Istebna, Koniaków i Jaworzynka). Młodzi artyści rozwijają swoje umiejętności malując, rysując i rzeźbiąc. W grudniu maluchy zawsze tworzą ceramiczne elementy świątecznej stajenki, którą można oglądać w holu Nadleśnictwa. Wystawa w „Leśniku” obejmuje prace 80 młodych artystów, wykonanych różnymi technikami – są tu obrazy olejne, pastele, również dzieła wykonane kredkami wodnymi, a także ceramika. Wiek autorów prac rozciąga się od 4 do 17 lat. Ich tematyka jest dowolna, jednak z uwagi na otoczenie dzieci często wiąże się z przyrodą, nie brakuje też tematów bajkowych. Ceramika natomiast zdominowana jest przez zwierzęta i anioły, ale zdarzają się również przedmioty użyteczności domowej – wazoniki, podstawki, pojemniki. Wystawę można obejrzeć w RLOEE „Leśnik” do końca lutego 2011 roku. Wernisaż miał miejsce w dniu 04.11.2010 roku, uczestniczyło w nim kilkadziesiąt osób w tym młodzi artyści ze Szkółki z rodzicami, leśnicy, a także przedstawiciele lokalnych szkół. Zgromadzonych uczestników wernisażu powitał Nadleśniczy Nadleśnictwa Wisła Witold Szozda oraz gospodarz RLOEE „Leśnik” Nadleśniczy Nadleśnictwa Ustroń Leon Mijal. Wernisaż nie mógłby się oczywiście odbyć bez Iwony Konarzewskiej, która długo przedstawiała dumnych, młodych autorów prac i ich dzieła – dla każdego dobre słowo, krótka anegdotka, ciekawa ocena. Autorem wszystkich zdjęć jest Wiktor Naturski.

Powitanie uczestników wernisażu przez Nadleśniczych Nadleśnictwa Wisła i Ustroń


Powitanie gości przez Iwonę Konarzewską

 

Pamiątkowe zdjęcie uczestników wernisażu z pracami w tle


 Lista autorów dzieł była bardzo długa

Klub Gaja organizuje konkurs Drzewo Roku
Więcej informacji tutaj

W dniach 18–19.09.2010, miała miejsce kolejna akcja „Drzewko za surowce”, na którą tłumnie przybyli nie tylko bielszczanie, lecz również mieszkańcy innych, nieraz odległych miejscowości. Wspólnymi siłami udało się zebrać 8.5 tony makulatury, ponad 950 kg szkła, 820 kg plastiku (PET) i 270 kg puszek aluminiowych, co przelicza się na 2 771,50 zł! Cały dochód ze sprzedaży surowców jest przeznaczony na pomoc powodzianom z Czechowic-Dziedzic.

 

Nadleśnictwo Wisła zaprasz do wzięcia udziału z programie Święto Drzewa

Święto Drzewa jest programem edukacji ekologicznej Klubu Gaja realizowanym od 2003 roku. Jest to ogólnopolska i międzynarodowa akcja sadzenia drzew co roku 10 października oraz towarzyszący jej program edukacji ekologicznej. Opiera się on na lokalnej aktywności, w szczególności młodzieży, przy udziale przedstawicieli różnych instytucji, lokalnych społeczności, samorządów, biznesu i organizacji pozarządowych.
Celem programu jest edukacja dla rozwoju zrównoważonego i podnoszenie świadomości ekologicznej społeczeństwa w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatu na Ziemi. Chcemy zainspirować dzieci, młodzieży, nauczycieli i wszystkich uczestników do podejmowania lokalnych działań proekologicznych dotyczących sadzenia i ochrony drzew. Wspólne sadzenie drzew w ramach programu, przyczynia się do zwiększenia zalesienia i zadrzewienia oraz do zmniejszenia skutków zmian klimatycznych na Ziemi. Placówki oświatowe w całym kraju nawiązują współpracę z najbliższym Nadleśnictwem. Lasy Państwowe, które są partnerem programu, udostępniają sadzonki drzew uczestnikom oraz służą pomocą swoich specjalistów.

Więcej informacji na stronie Klubu Gaja tutaj

Kolejna Akcja LKP "Lasy Beskidu Śląskiego" i Fundacji Arka
Drzewko Za Surowce Wtórne

Lasy Państwowe, Fundacja Ekologiczna Arka oraz CH Sarni Stok organizują zbiórkę surowców wtórnych, która odbędzie się 18 i 19.09.2010, na terenie centrum handlowego Sarni Stok, w godzinach 9.00 – 17.00. Przynieś 10 kg makulatury, 20 butelek PET, szklanych albo puszek aluminiowych, a otrzymasz Sadzonkę Drzewka lub jeden z 500 upominków! Cały dochód ze sprzedaży surowców będzie przeznaczony na pomoc powodzianom z Czechowic-Dziedzic!

Więcej informacji na stronie Fundacji Ekologicznej Arka tutaj

Każdy może przyłączyć się do Akcji Pomóżmy Kasztanowcom!

 

niezbędne informacje

 

strona internetowa

 

Zapraszamy do obejrzenia filmu:

część 1

część 2

Sprzątanie Świata z Zieloną Ligą

Nadleśnictwo Wisła wraz z Fundacją Zielona Liga zaprasza na kolejną Akcję "Sprzątanie Świata z Zieloną Ligą". Tym razem pod hasłem
"Chrońmy bioróżnorodność - segregujmy odpady". W tym roku jednostką wiodącą w RDLP Katowice jest Nadleśnictwo Koszęcin, gdzie główne podsumowanie Akcji będzie miało miejsce 10 września.

informacja

Beskidzka Arka pod wiślańskim Gimnazjum

Nadleśnictwo Wisła wraz z Fundacją Arka wzięło udział w projekcie Beskidzka Arka na terenie Miasta Wisła. Celem projektu jest nagłośnienie problemu zmian klimatycznych i zamierania świerków w Beskidach oraz inicjowanie lokalnych działań realizowanych przez szkoły, aby tym zmianom przeciwdziałać. Projekt obejmuje przeprowadzenie w gminach beskidzkich szeregu działań edukacyjnych: warsztaty, wystawy, wydawnictwa. Przedstawiono ekspozycję dotyczącą zmian klimatycznych, wyjaśniono przyczyny zamierania beskidzkich świerczyn oraz sposoby pomocy drzewostanom świerkowym, pokazano etapy produkcji sadzonek na szkółce leśnej. Każdy chętny mógł otrzymać sadzonkę drzewa. Przedstawiciele Fundacji Arka pokazali i omówili jedną z metod zielonej energii (alternatywnej) -  pozyskiwanie energii za pomocą modułów fotowoltaicznych (paneli słonecznych), a także organizowali warsztaty plastyczne dla młodzieży.


Ekspozycja Nadleśnictwa Wisła


Namiot w kształcie arki - Beskidzka Arka


Warsztaty dotyczące produkcji materiału sadzeniowego


Omówienie problemów ziązanych z zamieraniem świerczyn w Nadleśnictwie Wisła


Sprawca bezpośredniego zamierania świerczyn - kornik drukarz zawsze budzi zainteresowanie z uwagi na niewielkie rozmiary


Omówienie zastosowania modułów fotowoltaicznych, jako jednego ze zródeł alternatywnej energii

 

Nadleśnictwo Wisła
 
Koła Łowieckie:
 „Głuszec”, „Jarząbek”, „Istebna”, „Olza”
 
Zapraszają
  

na Piknik Leśny

dnia 26 czerwca 2010 roku, od godziny 1400 w Wiśle
Skocznia Narciarska w Wiśle-Malince

  

Program imprezy:    
1400 –  Występ Zespołu Folklorystycznego „Zwyrtni”
1500 –  Prezentacja sygnałów myśliwskich
        – Prezentacja sposobów wabienia zwierzyny
        – Występ Myśliwskiego Zespołu Śpiewaczego „Kwiczoły”
1700 – Pokaz psów myśliwskich
1800 – Występ Kabaretu „Elita”
1900 – Zabawa taneczna – Zespół „Bracia Lubeccy” z Koniakowa
 
Trening skoczków narciarskich z udziałem Adama Małysza !!
 
Imprezy towarzyszące:

-          Nasiennictwo i szkółkarstwo leśne
-          Hodowla Głuszców
-          Pszczelarstwo
-          Rzut lotką o sadzonkę
-          Loteria fantowa
-          Potrawy z dziczyzny (gulasz z jelenia, bigos z dzika i inne)