Lista aktualności Lista aktualności

Ogłoszenie o zamówieniu w trybie podstawowym na roboty budowlane - przebudowa dróg

Ogłoszenie o zamówieniu w trybie podstawowym:

Zadanie 1 - Przebudowa nawierzchni – wykonanie nakładki z asfaltobetonu na drodze leśnej wywozowej Biała Wisełka (nr 0141) od km 0+037 – 1+073 na długości 1036,00 m w leśnictwie Barania

Zadanie 2 – remont nawierzchni drogi leśnej wywozowej nr 37 (131) na długości 100.00 m – wykonanie nakładki z asfaltobetonu w leśnictwie Zapowiedź

Data opublikowania 2021/08/27

Tryb postępowania tryb podstawowy

Data składania ofert 2021/09/14