Lista aktualności Lista aktualności

Prace leśne na terenie obszaru Zanocuj w Lesie

Prowadzenie prac z zakresu gospodarki leśnej (ścinka i zrywka drewna) w tygodniu 26.09.-30.09.2022 r. będzie się odbywało w nastepujących oddziałach i pododdziałach leśnych:
Leśnictwo Gańczorka - 87d; 87g; 86b; 87i; 78a; 74c; 81c; 93a; 86c
Leśnictwo Malinka - brak prac
Lesnictwo Barania - brak prac
Leśnictwo Przysłup - 52 b,d,f,g
Leśnictwo Czarne - 58j, 87a, 87c
Leśnictwo Dziechcinka - 17b, 18c,f; 19d; 23b; 26a,b,c