Lista aktualności Lista aktualności

Realizacja mikroprojektu pt. Modernizacja Izby Leśnej na Przysłupiu

Modernizacja Izby Leśnej na Przysłupiu

 

Nadleśnictwo Wisła informuje, że w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska - Republika Słowacka 2007-2013 podpisało umowę dotyczącą realizacji projektu pod nazwą:

                          

„Modernizacja Izby Leśnej na Przysłupiu"

Wnioskodawca: Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Wisła

Partner Słowacki: Lesy Slovenskej Republiky, Odštepnỳ závod Čadca

Numer projektu: PL-SK/BES/IPP/III/60

Data rozpoczęcia i zakończenia realizacji mikroprojektu:

01.08.2013-31.12.2013

 

Wartość dofinansowania wynosi 28509 €

 

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w 85% w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007-2013  za pośrednictwem Euroregionu Beskidy.