Lista aktualności Lista aktualności

Wielkoobszarowa Inwentaryzacja Stanu Lasu

Informacja dla właścicieli lasów o inwentaryzacji lasów wszystkich własności

Nadleśnictwo Wisła informuje, że na zlecenie Ministra Środowiska zostanie przeprowadzona Wielkoobszarowa Inwentaryzacja Stanu Lasu w lasach wszystkich własności. Zadanie to wynika z ustawy o lasach. Prace będą trwały w cyklu 5-letnim tj. w latach 2015-2019 i wykonywane będą w miesiącach: czerwcu, lipcu, sierpniu i wrześniu.

Inwentaryzacja będzie prowadzona na tzw. traktach w siatce 4x4 km, w ramach traktu założonych zostanie po 5 powierzchni próbnych na planie litery L, co 200 m.

Na powierzchniach próbnych będą prowadzone pomiary i obserwacje.

Realizacją przedsięwzięcia zajmie się Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej.

Minister Środowiska wystosował prośbę do właścicieli lasów o umożliwienie wstępu do lasu osobom prowadzącym pomiary i obserwacje oraz założenia w nich powierzchni próbnych.

Bieżąca inwentaryzacja będzie już trzecią tego typu. Wyniki potrzebne są do monitorowania stanu lasu oraz trendu zachodzących w nich zmian. Z wynikami poprzednich inwentaryzacji można zapoznać się na stronie banku danych o lasach

W załączeniu znajduje się informacja ze Starostwa Powiatowego w Cieszynie dla właścicieli lasów.