Lista aktualności Lista aktualności

Zapytanie ofertowe Taras LOEE

Zapytanie ofertowe: Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej dla zadania: Przebudowa tarasu na budynku Leśnego Ośrodka Edukacji Ekologicznej, 43-470 Istebna 749

Data opublikowania: 2021/07/19
Tryb postępowania: zamówienie niepodlegające PZP
Data składania ofert lub wniosków: 2021/07/27