Kontakt Kontakt

Siedziba PGL LP Nadleśnictwo Wisła
PGL LP Nadleśnictwo Wisła
33 855 24 26
33 855 11 60

ul. Czarne 6

43-460 Wisła

Nadleśniczy
mgr inż. Andrzej Kudełka
33 855 24 26
Zastępca Nadleśniczego
mgr inż. Andrzej Klimek
696 485 041
Główny Księgowy
mgr Urszula Podżorska
33 855 24 26
Sekretarz
mgr Anna Bujok
33 851 30 55

Dział Gospodarki Leśnej

mgr inż. Piotr Dudzik
Specjalista Służby Leśnej ds. stanu posiadania, ochrony ppoż. oraz administrator SILP
Tel.: 33 856 39 35
mgr inż. Mateusz Woźniak
Specjalista Służby Leśnej ds. zagospodarowania lasu, edukacji leśnej, łowiectwa oraz lasów niepaństwowych
Tel.: 33 856 39 36
mgr inż. Magdalena Mijal
Starszy Specjalista Służby Leśnej ds. ochrony lasu, ochrony przyrody, Leśnej Mapy Numerycznej
Tel.: 33 856 39 33
mgr inż. Cezary Molin
Starszy Specjalista Służby Leśnej ds. użytkowania lasu, marketingu oraz BHP
Tel.: 33 856 39 34

Dział Finansowo-Księgowy

Anna Byrt
Księgowa
Tel.: 33 851 30 59
mgr inż. Ilona Dudzik
Księgowa
Tel.: 33 856 39 39
Małgorzata Kudełka
Księgowa
Tel.: 33 856 39 52
Emilia Procner
Księgowa
Tel.: 33 856 39 31

Straż Leśna

Gerard Gruca
Komendant Posterunku Straży Leśnej
Tel.: 33 856 39 38; 608 097 632
inż. Jan Kieczka
Strażnik Leśny
Tel.: 33 855 39 38; 696 485 029

Inżynier Nadzoru

mgr inż. Wojciech Kohut
Inżynier Nadzoru
Tel.: 33 856 39 37; 666 810 771

Stanowisko ds. pracowniczych

mgr Beata Klimowska
Stanowisko ds. pracowniczych
Tel.: 33 855 24 26

Specjalista ds. edukacji leśnej

inż. Zbigniew Vasina
Specjalista Służby Leśnej
Tel.: 33 855 60 14

Dział Administracyjno-Gospodarczy

mgr inż. Tomasz Guzik
Specjalista ds. administracji
Tel.: 33 855 24 26 wew. 672

Sekretarka

Krystyna Miedziak
Sekretarka
Tel.: 33 851 30 52