Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Hodowla lasu w Nadleśnictwie Wisła

Hodowla lasu obejmuje czynności związane z sadzeniem lasu i jego pielęgnacją, a także produkcją sadzonek na szkółkach leśnych i pozyskiwaniem nasion na ten cel. W Nadleśnictwie Wisła rocznie sadzi się około 250 ha lasu, co przekłada się na ponad 1 mln sadzonek drzew leśnych!

Sadzimy około miliona drzew rocznie!!!

Hodowla lasu obejmuje czynności związane z sadzeniem lasu i jego pielęgnacją, a także produkcją sadzonek na szkółkach leśnych i pozyskiwaniem nasion na ten cel. W Nadleśnictwie Wisła rocznie sadzi się około 250 ha lasu, co przekłada się na ponad 1 mln sadzonek drzew leśnych! Na założonych uprawach trzeba wykaszać niepożądaną roślinność, zagłuszającą młode pokolenie drzew, a następnie pielęgnować starsze nieco drzewka – wykonując czyszczenia w młodszych klasach wieku a trzebieże w starszych.

3-letnie jodły pospolite posadzone w ramach przebudowy lasu

Przebudowa lasu

Dawno temu, gdy tereny Istebnej nie wiedziały jeszcze, jak wygląda człowiek, rosły tutaj prastare, mieszane lasy złożone z buków, jodeł i świerków i kilku jeszcze innych gatunków drzew. Następnie pojawił się człowiek, który bardzo potrzebował miejsca do życia dla siebie i zwierząt, które hodował i zaczął te prastare lasy po trochu wycinać. Wraz ze wzrostem zaludnienia terenu coraz więcej drewna potrzebowano na cele przemysłowe, co powodowało kurczenie się obszarów leśnych. W końcu zabrakło starych lasów i trzeba było posadzić nowe, z tym że nie wzięto przykładu ze starej puszczy i zamiast lasu mieszanego, posadzono jednolity, jednowiekowy las świerkowy. Ten, jak wiadomo, począł po kilkudziesięciu latach zamierać, a główną tego przyczyną był kornik drukarz wspomagany przez wiele różnych czynników osłabiających drzewa (biotyczne (owady, grzyby), abiotyczne (wiatr, śnieg, susza) i antropogeniczne (zanieczyszczenia środowiska, imisje przemysłowe)).
Jak się okazuje klęsce zamierania można stopniowo zapobiegać poprzez przebudowę lasu złożonego z jednego bądź kilku, ale nieodpowiednich w danym miejscu (na danym siedlisku), gatunków drzew na bardziej odpowiedni w danym miejscu las. Trzeba wspomnieć, że nie każdy gatunek drzewa może rosnąć w każdym miejscu – świerki np. dobrze czują się wysoko w górach na mniej żyznych glebach, natomiast jodły i buki potrzebują żyźniejszych i nieco niższych miejsc. Przebudowa wiąże się ze zwiększeniem bioróżnorodności organizmów leśnych.

Roczna sadzonka buka zwyczajnego

Program REW-BE-LAS

Nadleśnictwo Wisła w latach 2009-2011 realizowało program REW-BE-LAS „Rewitalizacja beskidzkich lasów na polsko-słowackim pograniczu, w celu poprawy ich społecznych, ekologicznych i przeciwpowodziowych funkcji" w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007-2013. Dzięki temu na terenie Nadleśnictwa Wisła możliwa była przebudowa 550 ha drzewostanów, na co przeznaczono blisko 3 miliony sadzonek drzew leśnych! Lasy wokół Ścieżki Przyrodniczej Olza, tak bardzo dotknięte klęską zamierania, również w ramach programu częściowo przebudowano.

Powierzchnia przebudowanego lasu zakwalifikowana do Programu REW-BE-LAS