Wydawca treści Wydawca treści

Leśny Kompleks Promocyjny Lasy Beskidu Śląskiego

Leśny Kompleks Promocyjny "Lasy Beskidu Śląskiego" został utworzony w 1994 roku, jako jeden z pierwszych siedmiu Kompleksów znajdujących na terenie kraju

Obecnie, będąc jednym z 25 Leśnych Kompleksów Promocyjnych w Polsce, LKP "Lasy Beskidu Śląskiego" spełnia manifest trwale zrównoważonej i wielofunkcyjnej gospodarki leśnej. Na jedno z głównych zadań LKP'ów składa się edukacja ekologiczna dzieci i młodzieży.

W skład LKP „Lasy Beskidu Śląskiego" wchodzą cztery Nadleśnictwa: Bielsko, Ustroń, Węgierska Górka i Wisła. Nadleśnictwa te obejmują obszar 39 780 ha. W granicach tego LKP znajduje się 10 rezerwatów, 2 parki krajobrazowe, 1 obszar chronionego krajobrazu, 104 pomniki przyrody oraz wiele stanowisk chronionych roślin i zwierząt.

Z obiektami edukacyjnymi Nadleśnictwa Wisła można zapoznać się w zakładce EDUKACJA.