Wydawca treści Wydawca treści

Leśny Ośrodek Edukacji Ekologicznej

Od 2014 roku można obejrzeć nową wystawę! Leśny Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Istebnej powstał w 1997 roku, w ramach działalności LKP „Lasy Beskidu Śląskiego"

Leśny Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Istebnej

Informujemy, że z powodu remontu Leśnego Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Istebnej zwiedzanie wystawy stałej jest niemożliwe do dnia 30.09.2024 r. 

Ponadto na czas remontu nieczynny pozostaje plac zabaw przy Leśnym Ośrodku Edukacji Ekologicznej.

Wszystkie inne formy zajęć odbywają się bez zmian.

Opis obiektu Leśnego Ośrodka Edukacji Ekologicznej

W latach 2012-2013 budynek LOEE przeszedł gruntowny remont wraz z całkowitą zmianą ekspozycji. Ośrodek dysponuje na parterze salą wykładowo-projekcyjną na około 50 miejsc, wyposażoną w sprzęt multimedialny do prowadzenia wykładów, prelekcji i spotkań o tematyce leśno-ekologicznej. Na pierwszym piętrze znajduje się stała ekspozycja, ukazująca florę i faunę beskidzkich lasów. Można tu z bliska zobaczyć preparaty zwierząt i modele roślin występujących na terenie lasów beskidzkich, wszystko wkomponowane w tło pięknych gór Beskidu Śląskiego i dostojnych świerków. Ponadto na zwiedzających czekają makiety przedstawiające historię terenu, ciekawa diorama rzeki, cały dział dotyczący form ochrony przyrody oraz rentgen drzewa. Dla dzieci natomiast przewidziano ciekawe gry i zabawy, można sprawdzić, jak czuje się borsuk w swojej norze, pobawić się drewnianymi klockami, sprawdzić zdolności manualne oraz namalować ulubione zwierzątko na tablicy, a także posłuchać gadającego drzewa! Podziwiając dioramy można wysłuchać przygotowanych tekstów o każdym zwierzęciu i roślinie, a także dowiedzieć się czegoś o historii Nadleśnictwa Wisła, o świerku istebniańskim, martwym drewnie i wielu innych ciekawych zagadnieniach.

Szkółka Malarska Iwony Konarzewskiej

Jednym z ciekawszych stałych projektów edukacji ekologicznej, prowadzonych w Leśnym Ośrodku Edukacji Ekologicznej w Istebnej, jest Autorska Szkółka Malarska Iwony Konarzewskiej, realizowana pod patronatem Nadleśnictwa Wisła. Jako że LOEE stara się przekazywać wiedzę przyrodniczą w szczególności dzieciom na różnych płaszczyznach, wiele już lat temu, bo w 1997 roku powstał pomysł nauki przez sztukę, co świetnie sprawdza się na terenie Trójwsi Beskidzkiej, której mieszkańcy są silnie związani z otaczającą ich przyrodą, co niejednokrotnie odzwierciedla lokalna sztuka ludowa. Zajęcia odbywają się trzy razy w tygodniu podczas roku szkolnego i gromadzą łącznie około 100-150 dzieci. Dzieci rysują, malują (także i w plenerze) oraz od 2006 roku tworzą ceramikę. Otoczenie przyrody sprawia, że większość prac ma z nią związek. Sporo dzieł małych artystów wiąże się z restytucją głuszców na terenie Nadleśnictwa. Wiele z tych rzeźb trafiło już do domów w całej Polsce, ponieważ każdy odwiedzający Szkółkę Malarską może zabrać sobie na pamiątkę jej „cząstkę".

Wernisaż prac uczniów Szkółki Malarskiej w RLOEE Leśnik
 

Od 2007 roku Szkółka Malarska Iwony Konarzewskiej pod swoje skrzydła przygarnęła również osoby niepełnosprawne, które niejednokrotnie przez sztukę wyrażają siebie, tworząc niesamowite kształty. Co roku Szkółka przedstawia dzieła dzieci w uroczystym wernisażu. Szkółka uwrażliwia dzieci na otaczającą je przyrodę, pomaga zrozumieć jej mechanizmy, a także nierozerwalnie wiąże ze sztuką, o czym świadczy kilku byłych uczestników zajęć, obecnie uczęszczających do Liceum Plastycznego w Bielsku-Białej. W samym nawet biurowcu Nadleśnictwa Wisła nie ma pomieszczenia, w którym nie znalazłoby się choć jedno dzieło uczniów Szkółki.

Ogród Edukacyjny Roślin i Drewna

Wiele lat temu zrodził się pomysł zagospodarowania terenu przy LOEE i stworzenia arboretum obejmującego gatunki roślin charakterystycznych dla Beskidu Śląskiego. Kilka lat później Gmina Istebna przystąpiła do realizacji pomysłu na rozbudowę infrastruktury turystycznej, mającej na celu podniesienie atrakcyjności Trójwsi dla mieszkańców i turystów, promocję dziedzictwa kultury ludowej i bogactwa przyrodniczego tego terenu. Równocześnie odżył pomysł na budowę swego rodzaju parku tematycznego, arboretum, rozszerzającego działalność edukacyjną i turystyczną Leśnego Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Istebnej. Gmina Istebna we współpracy z Nadleśnictwem Wisła zaplanowała projekt „Rozbudowa infrastruktury okołoturystycznej w Gminie Istebna". Projekt współfinansowała Unia Europejska z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WSL 2007-2013. W projekcie znalazła się m.in. budowa unikatowego arboretum pod nazwą Ogród Roślin Beskidu Śląskiego wraz z infrastrukturą towarzyszącą - mającą zapewnić właściwą obsługę komunikacyjną i pieszą istniejącego Leśnego Ośrodka Edukacji Ekologicznej i projektowanego arboretum. Na nowy obiekt, składają się: miejsce postojowe, sieć ścieżek edukacyjnych, którymi można przechadzać się wśród ciekawych gatunków roślin zarówno ozdobnych, jak i częściowo już wykonanych nasadzeń gatunków reprezentujących typowe lokalne zbiorowiska roślinne, plac widokowy wraz z mini amfiteatrem. W 2022 roku ogród uatrakcyjniono poprzez zakup sześciu  interaktywnych tablic edukacyjny.

 Sieć ścieżek w Ogrodzie Roślin zachęca do spacerów
 

Powstał również oryginalny, akacjowy plac zabaw dla dzieci, którego założeniem było maksymalne powiązanie zarówno formy projektowanych elementów, jak i materiałów, z jakich są one wykonane z terenem ich lokalizacji. Całość ma przypominać o edukacji ekologicznej i bliskości lasu - zastosowano figury ptaków, szałasy, mostki, wigwamy. Wybudowano również wiatę edukacyjną o konstrukcji drewnianej z ławkami w środku, spełniającej rolę leśnej klasy. Wymienione części zagospodarowania Ogrodu Roślin zostały ukończone na początku 2011 roku, do dzisiaj natomiast trwają prace nad dokończeniem części zbiorowiskowej Ogrodu Roślin. Ogród Roślin Beskidu Śląskiego ma znaczenie dla różnorodnych grup turystów z terenu województwa śląskiego i innych części Polski, a także z uwagi na bliskość Czech i Słowacji turystów zagranicznych. Kompleksowość projektu, jako całości, ma zapewnić aktywne spędzanie czasu m.in. dla rodzin z małymi dziećmi, które zmęczone zabawą na ekologicznym placu zabaw, mogą pospacerować z rodzicami ścieżkami edukacyjnymi, poznając charakterystyczne i chronione rośliny regionu bez pójścia na szlak turystyczny, a także dla osób, które nastawione są tylko na poznanie bogactwa przyrodniczego regionu, gdyż w arboretum już wkrótce będzie możliwe zapoznanie się z wszystkimi lokalnymi siedliskami przyrodniczymi Natura 2000 Beskid Śląski w jednym miejscu.

Fragment wrzosowiska w Ogrodzie Roślin

Teren Ogrodu Roślin w miły, przyjemny i prosty sposób pozwoli na prowadzenie edukacji ekologicznej na szerszą i ciekawszą skalę niż dotychczas, zwłaszcza, że temat siedlisk przyrodniczych charakterystycznych dla obszaru Natura 2000 Beskid Śląski, a także w ogóle sam temat siedlisk (zbiorowisk roślinnych), jest trudny dla dzieci i młodzieży, jeśli nie jest poparty odpowiednio przekazanymi obrazami. Wydano również mini folder edukacyjny o roślinach Ogrodu Roślin Beskidu Śląskiego, a w skład infrastruktury Ogrodu wchodzą także niedawno zamontowane tablice edukacyjne.