LOEE

Od 2014 roku można obejrzeć nową wystawę! Leśny Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Istebnej powstał w 1997 roku, w ramach działalności LKP „Lasy Beskidu Śląskiego"

Izby przyrodniczo-leśne

Na terenie Nadleśnictwa Wisła można zwiedzić 5 ciekawych Izb Przyrodniczo-Leśnych

Ścieżki przyrodnicze

Na terenie Nadleśnictwa Wisła zlokalizowano 5 ścieżek przyrodniczych, dla piechurów o różnym stopniu zaawansowania. Niektóre są łatwe i krótkie, ale są też długie, dla bardziej zaawansowanych turystów. Wszystkie zaopatrzone są w tablice edukacyjne, cztery z pięciu posiadają własne, odrębne foldery, rozszerzające wiadomości umieszczone na tablicach.