Wydawca treści Wydawca treści

Ścieżki przyrodnicze Nadleśnictwa Wisła

Na terenie Nadleśnictwa Wisła zlokalizowano 5 ścieżek przyrodniczych, dla piechurów o różnym stopniu zaawansowania. Niektóre są łatwe i krótkie, ale są też długie, dla bardziej zaawansowanych turystów. Wszystkie zaopatrzone są w tablice edukacyjne, cztery z pięciu posiadają własne, odrębne foldery, rozszerzające wiadomości umieszczone na tablicach.

1. Wycieczka na Baranią Górę - Ścieżka Przyrodnicza Barania Góra

Ścieżka Przyrodnicza Barania Góra ma za zadanie zapoznanie odwiedzających z walorami przyrodniczymi Beskidów. Zwraca uwagę na osobliwości przyrodnicze, jakie można spotkać na szlaku turystycznym, pokazuje wpływ człowieka, w tym i pracę leśników, na wygląd i funkcjonowanie lasu. W 2017 r. miała miejsce renowacja Ścieżki, w trakcie której wymieniono wszystkie tablece edukacyjne. Nowe tablice zostały wzbogacone o piekne zdjęcia Michała Piekarskiego, Grzegorza Leśniewskiego oraz Tomasza Sczansnego. Nowością jest też 6 tablic edukacyjnych sporządzonych specjalnie dla nas przez znanego rysownika komiksowego - Tomasza Samojlika, przedstawiających życie głuszców. Ścieżka przebiega wzdłuż doliny Czarnej Wisełki na szczyt Baraniej Góry, a po zejściu ze szczytu kieruje się  w stronę doliny Białej Wisełki. Przejście całej trasy (ok. 16 km) zajmuje osiem godzin. Ciekawsze punkty na ścieżce oznakowane są barwnymi tablicami informacyjnymi. Wzdłuż trasy ścieżki rozstawione są ławy, ławki i wiaty pełniące rolę miejsc odpoczynku. Po drodze można zapoznać się również z siedliskami Natura 2000 Beskid Śląski, a także "zajrzeć" z trasy ścieżki do rezerwatu Barania Góra, który zajmuje niemal 400 ha powierzchni. Ścieżka dostępna jest przez cały rok.

Dolina Białej Wisełki

2. Wycieczka doliną rzeki Olzy - Ścieżka Przyrodnicza Olza

Ścieżka Olza zlokalizowana jest w pobliżu Leśnego Ośrodka Edukacji Ekologicznej i stanowi jego integralną część, pogłębiającą wiedzę oraz informacje przyrodnicze uzyskane w LOEE. Główną ideą wyboru tematyki ścieżki było ułatwienie realizacji programu szkolnego w zakresie edukacji przyrodniczej i geograficznej, a także przybliżenie działań leśników mających na celu zrównoważony rozwój powierzonego ich opiece lasu. Ścieżka przebiega w dolinie rzeki Olzy przez zróżnicowany wiekowo las świerkowy z domieszką innych gatunków drzew. Na długości półtora kilometra zaprojektowano dziesięć stanowisk oznaczonych barwnymi tablicami poglądowymi. W kilku miejscach rozmieszczono ławy pozwalające na prowadzenie zajęć w leśnej scenerii. Przejście całej Ścieżki, o długości około 1,5 km zajmuje niecałe 30 minut.

Ścieżka świetnie sprawdza się również dla miłośników nordic walking

3. Bliskość Nadleśnictwa Wisła - Ścieżka Edukacyjna Nadleśnictwo Wisła

Ścieżka Edukacyjna przy Nadleśnictwie usytuowana u podnóża zapory w Wiśle Czarne przebiegająca częściowo brzegiem rzeki Wisły, a częściowo przez zróżnicowany gatunkowo fragment lasu. Na trasie istnieje możliwość zapoznania zwiedzających z różnymi gatunkami drzew rosnących w lesie oraz z pracą leśników. Ciekawostką jest duża kolekcja różnych gatunków świerków, będąca jednym z punktów na szlaku oraz szkółka leśna pokazująca proces produkcji materiału sadzeniowego. Na ścieżce barwne tablice informacyjne oraz atrakcyjne miejsce rekreacyjne wyposażone w wiaty, ławy, stoły, miejsce na ognisko i grill, boisko piłkarskie, plac zabaw dla dzieci. Przejście trasy o długości około 1 km zajmuje niecałe 30 minut.

Ścieżka biegnie tuż przy budynku Nadleśnictwa Wisła

4. Wzdłuż potoku Malinka - Ścieżka Przyrodnicza Malinka

Ścieżka Przyrodnicza Malinka rozpoczyna się tuż za skocznią narciarską w Malince. Jest krótka, czas jej przejścia zajmie niecałe 30 minut, biegnie po płaskim terenie. Na początku trasy znajduje się duże miejsce postojowe. Z 7 barwnych tablic edukacyjnych można dowiedzieć się o formach ochrony przyrody na tym terenie, o fliszu karpackim, a także poznać gatunki roślin występujące tutaj zarówno wiosną, jak i latem. Dodatkowo można zapoznać się z gatunkami inwazyjnymi, które zagrażają naszej rodzimej florze.

Ścieżka biegnie wzdłuż potoku Malinka

5. Spacer nordic walking, przy okazji rolki - Ścieżka Przyrodnicza Zaolzie

Ścieżka Przyrodnicza Zaolzie rozpoczyna się tuż za boiskiem W Istebnej Zaolziu (naprzeciwko schroniska młodzieżowego). Jest krótka, czas jej przejścia zajmie niecałe 30 minut, biegnie po urozmaiconym terenie. Przy boisku znajduje się duże miejsce postojowe, a wokół boiska biegnie trasa dla rolkarzy. Z 5 barwnych tablic edukacyjnych można dowiedzieć się o pożytkach z lasu, ciekawych paprociach i borze dolnoreglowym w otoczeniu ścieżki, a także o tym, jak leśnicy dbają o las.

Ścieżka znajduje się na uboczu, jest cicha i doskonała do obserwacji przyrody