Zanocuj w lesie

Nadleśnictwo Wisła przystąpiło do Programu „Zanocuj w lesie”, który powstał w ramach kontynuacji założeń zawartych w ogólnopolskim pilotażu udostępnienia obszarów leśnych celem uprawiania aktywności typu bushcraft i surwiwal. Po ponad rocznym okresie trwania pilotażu, ankietowaniu osób korzystających z obszarów pilotażowych, zarządców terenu, rozmowach ze środowiskiem bushcraftowym i surwiwalowym wykiełkował pomysł przekształcenia pilotażu w stały program pn. „Zanocuj w lesie”.

Teren programu Zanocuj w lesie może być objęty pracami z zakresu gospodarki leśnej. Prac nie prowadzimy od piątku od godziny 15:00 do niedzieli włącznie. Prowadzenie prac wydzieleniami w danym tygodniu sprawdź zawsze u dołu tej strony oraz w aktualnościach na stronie głównej Nadleśnictwa Wisła.


Chcąc sprawdzić, czy jesteś już na terenie objętym programem, skorzystaj z aplikacji mBDL (do pobrania ze sklepu Play).


1. Na terenie Nadleśnictwa Wisła wyznacza się obszar Programu „Zanocuj w lesie”, przeznaczony do biwakowania rozproszonego, obejmujący:


Obręb Wisła, a w nim oddziały nr:
- 16, 17, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 27 (Leśnictwo Dziechcinka);


- 52, 53, 70, 71, 72, 73 (Leśnictwo Przysłup);

- 79, 80a,b,c,d,f,g,i,j,k,l, 81g,h,i,l,m,n (Leśnictwo Barania);


- 58, 59, 60, 61,62, 74, 82, 85a,b,c,w, 87a,b,c, 88 (Leśnictwo Czarne - mapka poniżej);

- 84, 86, 89, 90, 91, 92f,g,h,i,j,k, 93i,j,k,l,m,n (Leśnictwo Malinka)


Obręb Istebna, a w nim oddziały nr:
- 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89,  90, 92, 93, 94, 95 (Leśnictwo Gańczorka)

 

2. Na całym obszarze dopuszcza się stosowanie atestowanych kuchenek gazowych do gotowania posiłków


Łączna powierzchnia wyznaczonego obszaru wynosi 1510 ha.


Jest to specjalny obszar leśny, gdzie miłośnicy nocowania w lesie „na dziko” bez specjalnej infrastruktury mogą uprawiać swoje hobby bez obaw o naruszenie ustawy o lasach.


Zanim udasz się na wyprawę zapoznaj się z regulaminem korzystania z obszaru (dostępny w załączniku na dole strony).
Jesień i zima to okres polowań zbiorowych. Prosimy o zapoznanie się z terminami polowań zbiorowych, które Koła Łowieckie: ”Jarząbek” w Wiśle (nr obwodu 200) i  „Głuszec” w Wiśle (nr obwodu 201) oraz „Olza” w Istebnej (nr obwodu 207) mają obowiązek podawać do wiadomości gminy (Gmina Wisła, Gmina Istebna). Na obszarze, w którym odbywa się polowanie, obowiązuje zakaz wstępu.


Na wyznaczonym do nocowania terenie mogą być prowadzone prace gospodarcze. Wówczas obowiązywał będzie tam zakaz wstępu, a obszar zakazu oznaczony będzie żółtymi tablicami ostrzegawczymi ustawionymi w terenie, na drogach i szlakach.


Zasady bezpiecznego korzystania z lasu znajdują się na stronie: http://www.czaswlas.pl/bezpieczeństwo-w-turystyce.


Jeśli Twój nocleg przewiduje więcej niż 2 noce lub/i więcej niż 9 osób w jednym miejscu musisz wypełnić formularz zgłoszenia noclegów i uzyskać zgodę nadleśnictwa. Zgłoszenie następuje poprzez wypełnienie formularza (dostępny w załączniku na dole strony) oraz przesłanie go na adres: wisla@katowice.lasy.gov.pl, nie później niż 2 dni robocze od planowanego noclegu. Pozytywna odpowiedź mailowa z nadleśnictwa jest wyrażeniem zgody na zaplanowane noclegi.
Pamiętajmy, że etyczny bushcraft to przede wszystkim idea leave no trace, czyli pozostawienia po sobie miejsca, gdzie odbył się nocleg w stanie, jakim się go zastało.


Serdecznie zapraszamy do pobytu na terenie Nadleśnictwa Wisła.


Materiały do pobrania
•    Interaktywna mapa obszaru
•    Regulamin  korzystania z obszarów objętych Programem „Zanocuj w lesie” - poniżej
•    Formularz zgłoszenia - poniżej
•   Zarządzenie nr 42.2022 Nadleśniczego Nadleśnictwa Wisła z dnia 20.07.2022 r. w sprawie uruchomienia programu "Zanocuj w lesie" oraz wprowadzenia regulaminu korzystania z tego obszaru na terenie Nadleśnictwa Wisła - poniżej

 

Prowadzenie prac z zakresu gospodarki leśnej (ścinka i zrywka drewna) w tygodniu 02.10-06.10.2023 r. będzie się odbywało w następujących oddziałach i pododdziałach leśnych:

Leśnictwo Gańczorka - 94d; 72a; 72c; 88c; 88g; 90h; 81c
Leśnictwo Malinka - brak prac
Leśnictwo Barania - brak prac
Leśnictwo Przysłup - 72a,b,c, 71a,70c,d, 53b,c
Leśnictwo Czarne - 58m,k, 85b
Leśnictwo Dziechcinka - 16d; 17f; 20i; 26a,b,c