Wydawca treści Wydawca treści

Urządzanie lasu w Nadleśnictwie Wisła

Leśnicy nie mają pełnej dowolności w podejmowaniu zadań z zakresu gospodarki leśnej. Konkretne zabiegi z hodowli, ochrony i użytkowania lasu w tym sadzenie nowych drzew, pielęgnacja młodych i starszych lasów czy wreszcie możliwość wycięcia poszczególnych drzew w użytkowaniu rębnym i wiążący się z tym zakres pozyskania drewna w konkretnym roku określany jest przez 10 Letni Plan Urządzenia Lasu zatwierdzany decyzją Ministra Środowiska

Lesna dorga zimą

Obecny Plan Urządzenia Lasu obowiązuje w Nadleśnictwie Wisła na lata 2017-2026.

Z Planem Urządzenia Lasu Nadleśnictwa Wisła można zapoznać się na stronie BIP Nadleśnictwa Wisła