Wydawca treści Wydawca treści

Zasoby leśne Nadleśnictwa Wisła

Na terenie Nadleśnictwa Wisła przeważają siedliska lasowe z lekką przewagą świerka pospolitego. Średni wiek lasów na naszym terenie to 50 lat, a przeciętna zasobność wynosi 187 m3/ha

Krótka informacja o zasobach leśnych Nadleśnictwa Wisła

Świerczyny Nadleśnictwa Wisła na skutek splotu wielu niekorzystnych czynników biotycznych, abiotycznych i antropogenicznych uległy w efekcie gradacji zespołu kornika drukarza, stąd znaczne obniżenie ogólnej zasobności drzewostanów, jak i średniego wieku. Obecnie trwa przebudowa drzewostanów, o której można przeczytać w dziale Hodowla lasu. O szkodliwych czynnikach można przeczytać w dziale Ochrona lasu.

Udział siedlisk leśnych

22% – borowe, czyli drzewostany z przewagą gatunków iglastych, w Nadleśnictwie Wisła dominuje świerk pospolity
78% – lasowe, czyli drzewostany z przewagą gatunków liściastych, w Nadleśnictwie Wisła dominuje buk zwyczajny

Powierzchniowy udział gatunków lasotwórczych

65% – świerk
21% – buk
10% – jodła, daglezja
  4% – inne

Udział drzewostanów w klasach wieku

Rozpiętość klasy wieku wynosi 20 lat (np. I klasa wieku – drzewostany w wieku do 20 lat, II klasa – 21 – 40 lat, III klasa – 41 – 60 lat itd.).

30% – I klasa
16% – II klasa
16% – III klasa
  8% – IV klasa
  2% – V klasa
  3% – VI klasa
  2% – VII klasa
  3% – VIII klasa i starsze
20% – Klasa odnowienia

Przeciętna zasobność drzewostanów

Jodła – 199 m3/ha
Buk – 164 m3/ha
Świerk – 193 m3/ha