Wydawca treści Wydawca treści

Natura 2000 - SOO Beskid Śląski

Blisko 75% powierzchni Nadleśnictwa Wisła leży w zasięgu Specjalnego Obszaru Ochrony Siedlisk Natura 2000 Beskid Śląski

Natura 2000 - Beskid Śląski

Obszar ten powołano głównie w celu ochrony siedlisk o charakterze naturalnym m.in. z terenu Baraniej Góry wraz z gatunkami roślin i zwierząt z nimi związanych, a także formacji skalnych, jaskiń i innych tworów przyrody nieożywionej. Największy obszar zajmują siedliska borowe – dolnoreglowe bory jodłowo-świerkowe i bory górnoreglowe; mniejszą powierzchnię zajmują siedliska buczyn – żyznych i kwaśnych, a najmniejszą na terenie Nadleśnictwa zajmują olszyny karpackie i bagienne oraz ziołorośla górskie – lepiężnika białego, parzydła leśnego i omiegu górskiego, tojadu mocnego morawskiego oraz wietlicy alpejskiej. Obszar Natura 2000 pokrywa się na tym terenie w dużej części z Parkiem Krajobrazowym Beskidu Śląskiego.

Zasięg terytorialny SOO Natura 2000 Beskid Śląski na terenie Nadleśnictwa Wisła