Rezerwaty przyrody

Jeden leśny, drugi wodno-faunistyczny

Obszary Natura 2000

Blisko 75% powierzchni Nadleśnictwa Wisła leży w zasięgu Specjalnego Obszaru Ochrony Siedlisk Natura 2000 Beskid Śląski

Pomniki przyrody

W zasięgu terytorialnym Nadleśnictwa Wisła występują 22 pomniki przyrody, w tym 4 na gruntach Lasów Państwowych

Stanowisko dokumentacyjne

Jaskinia Miecharska odkryta w 2004 roku, znajduje się w masywie Malinowa na terenie Wisły i jest drugą co do wielkości jaskinią polskich Karpat fliszowych - długość korytarzy wynosi ponad 1800 metrów.

Głuszce

Piękne, rzadkie i płochliwe kuraki występowały tutaj od wieków. Nadleśnictwo Wisła od 2002 roku prowadzi hodowlę nastawioną na zwiększenie ilości tych skrajnie zagrożonych wyginięciem ptaków.