Wydawca treści Wydawca treści

Park Krajobrazowy Beskidu Śląskiego

Teren Nadleśnictwa Wisła leży w zasięgu Parku Krajobrazowego Beskidu Śląskiego, utworzonego w 1998 roku w celu zachowania, popularyzacji i upowszechniania szczególnych wartości przyrodniczych, krajobrazowych i kulturowych Beskidu Śląskiego, w warunkach racjonalnego gospodarowania zgodnie z zasadami ekorozwoju. Obejmuje on tereny leśne dwóch pasm górskich - Czantorii i Baraniej Góry na powierzchni 38620 ha.

Widok z wieży widokowej na Baraniej Górze w kierunku Wisły