Wydawca treści Wydawca treści

Stanowisko dokumentacyjne

Jaskinia Miecharska odkryta w 2004 roku, znajduje się w masywie Malinowa na terenie Wisły i jest drugą co do wielkości jaskinią polskich Karpat fliszowych - długość korytarzy wynosi ponad 1800 metrów.

W jaskini znajduje się jeziorko, przepływa też przez nią podziemny strumień. Jaskinię zamieszkują nietoperze - m.in. podkowiec mały, nocek duży i nocek orzęsiony oraz skorupiak studniczek tatrzański. Stanowisko dokumentacyjne ustanowiono Uchwałą Rady Miasta Wisły w 2010 roku i jest to najmłodsza forma ochrony przyrody na terenie Nadleśnictwa Wisła. Zdjęcia zamieszczono dzięki uprzejmości Grzegorza Szalbota.