Wydawca treści Wydawca treści

Rezerwaty przyrody na terenie Nadleśnictwa Wisła

Jeden leśny, drugi wodno-faunistyczny

Rezerwat leśny Barania Góra

o powierzchni 383 ha powstał w 1953 roku w celu zachowania i ochrony górskiego lasu mieszanego, przechodzącego w bór wysokogórski, a także obszarów źródliskowych rzeki Wisły (Czarnej i Białej Wisełki). Źródła Białej Wisełki mają swój początek na północno – zachodnim stoku Baraniej Góry na wysokości około 1080 m n.p.m. w terenie kamienistym i skalistym, gdzie najsilniejsze leży pośród okruchów piaskowców istebniańskich. W dolinie Białej Wisełki znajdują się szczególnie malownicze wodospady, największe w Beskidzie Śląskim, od 1987 roku nazywane Kaskadami Rodła.

Kaskady Rodła na Białej Wisełce

Źródła Czarnej Wisełki natomiast – biorą swój początek pod szczytem Baraniej Góry na jej południowym stoku na wysokości około 1130 m n.p.m. w miejscu, gdzie początkowo łagodnie opadający grzbiet przechodzi w stromy stok. W tym rejonie znajduje się kilka źródeł tzw. wykapów, dających początek małym strumykom zlewającym się nieco niżej w główny potok Czarnej Wisełki. Rezerwat jest miejscem występowania gatunków priorytetowych Natura 2000 – tojadu mocnego morawskiego, będącego endemitem zachodniokarpackim, występującym tylko na terenie Beskidu Śląskiego i Żywieckiego oraz tocji alpejskiej karpackiej.

Rezerwat wodny i faunistyczny Wisła

obejmuje potoki Malinka oraz Czarna i Biała Wisełka i powstał w 1959 roku w celu ochrony pstrąga potokowego i jego środowiska.