Wydawca treści Wydawca treści

Pomniki przyrody na terenie Nadleśnictwa Wisła

W zasięgu terytorialnym Nadleśnictwa Wisła występują 22 pomniki przyrody, w tym 4 na gruntach Lasów Państwowych

Pomniki przyrody nieożywionej:

  1. Jaskinia Malinowska znajdująca się pod grzbietem Malinowa, o długości 230,5 m;
  2. Skały grzybowe Równe w dolinie Białej Wisełki zbudowane z gruboziarnistego piaskowca istebniańskiego;
  3. Skały grzybowe w paśmie Kiczor zbudowane również z piaskowca istebniańskiego;
  4. Dorkowa Skała w okolicach Szarculi, zbudowana z piaskowca godulskiego.
    Wśród pomników przyrody znajdujących się poza gruntami Lasów Państwowych wymienić można grupy lip w Jaworzynce, dąb szypułkowy w centrum Wisły o obwodzie pnia 500 cm oraz cis pospolity w wieku 500 lat w Malince.

Cis pospolity w Malince

Dąb szypułkowy w Wiśle