Wydawca treści Wydawca treści

Położenie Nadleśnictwa Wisła

Nadleśnictwo Wisła jest jednym z 38 nadleśnictw Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach

Obejmuje niespełna 9 tys. ha lasów Skarbu Państwa oraz prowadzi nadzór nad gospodarką leśną w lasach własności prywatnej na powierzchni niespełna 4 tys. ha.

Mapa Zasięgu terytorialnego Nadleśnictwa Wisła

Trudne dla prowadzenia gospodarki leśnej warunki górskie Beskidu Śląskiego oraz wysoka lesistość zwartych kompleksów leśnych – średnio dla Nadleśnictwa 66% (lesistość w Polsce wynosi 29%), rekompensowane są przez stosunkowo niewielką w skali kraju powierzchnię Nadleśnictwa. W zasięgu terytorialnym znajduje się Miasto Wisła oraz Gmina Istebna, łącznie obejmując 172 km2. W granicach tego obszaru znajduje się miejsce zwane Trójstykiem, gdzie spotykają się granice trzech państw – Polski, Czech i Słowacji.

Trójstyk w Jaworzynce - granica polsko-czesko-słowacka