Położenie

Nadleśnictwo Wisła jest jednym z 38 nadleśnictw Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach

Galeria zdjęć

Zdjęcia przedstawiające najciekawsze miejsca i gatunki chronione z terenu Nadleśnictwa Wisła

Historia

Obszar dzisiejszego Nadleśnictwa przez długie lata porastała puszcza karpacka, nieskażona obecnością człowieka. Pierwsze wzmianki o osadnikach pojawiają się dopiero z początku XVII wieku, jednak prawdopodobnie już w XVI wieku rozpoczęła się kolonizacja tych terenów przez pasterzy górskich (Wałachów), którzy przybyli prawdopodobnie z obszaru Bałkanów

Organizacja nadleśnictwa

Organizacja Nadleśnictwa Wisła

Projekty i fundusze

W Nadleśnictwie Wisła realizowany jest projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej pn. „Przeciwdziałanie skutkom odpływu wód opadowych na terenach górskich. Zwiększenie retencji i utrzymanie potoków oraz związanej z nimi infrastruktury w dobrym stanie" w ramach III Priorytetu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Projekty Rozwojowe

Nadleśnictwo Wisła jest jednym z 26 nadleśnictw w Polsce, w którym realizowany jest pilotażowy projekt Leśne Gospodarstwa Węglowe