Wydawca treści Wydawca treści

Leśne Gospodarstwa Węglowe

Nadleśnictwo Wisła jest jednym z 26 nadleśnictw w Polsce, w którym realizowany jest pilotażowy projekt Leśne Gospodarstwa Węglowe

Lasy Państwowe rozpoczęły realizację pilotażowego projektu Leśnych Gospodarstw Węglowych (LGW), wypełniając tym samym międzynarodowe zobowiązania w zakresie polityki klimatycznej oraz założenia Polityki Leśnej Państwa.

Celem projektu jest zwiększenie pochłaniania dwutlenku węgla i innych gazów cieplarnianych (m.in. podtlenku azotu, metanu) przez lasy w efekcie działań dodatkowych w leśnictwie. Przyczyni się to do kompensowania wzrostu CO2 powodowanego rozwojem gospodarczym.

Więcej informacji na stronie CKPŚ oraz na stronie Lasów Państwowych